Rada Szkoły

Przedstawiciele szkoły wchodzący w skład Rady Szkoły w roku szkolnym 2021/22:

p. Kazimierz Stankiewicz
p. Anna Kubacka
p. Agnieszka Zabłocka
p. Magdalena Maleszyk
p. Inga Łoś-Elżanowska

Przedstawiciele rodziców wchodzący w skład Rady Szkoły w roku szkolnym 2021/22:

Kl. 4a – p. Damian Buliński
Kl. 5a – p. Paula Krajewska
Kl. 6a – p. Piotr Koziorowski
Kl. 7a – p. Sylwia Chmielewska
Kl. 8a – p. Marta Andrearczyk-Łakomy