Bliżej natury

Program „Bliżej natury” – nauka staje się fascynującą przygodą

Nasza szkoła w Zalesiu Dolnym mieści się w sześciohektarowym ogrodzie, w którym mieszka dzikie ptactwo, a czasem zaglądają do niego sarny oraz zające. Na terenie ogrodu jest uroczy akwen wodny (ogrodzony  ze względów bezpieczeństwa barierkami), w którym pływają kaczki. Gości w nim również czapla.

Wyjątkowy ekosystem  sprzyja rozwijaniu wiedzy i zainteresowań uczniów w dziedzinie nauk przyrodniczych. Oprócz podglądania natury, dzieci i młodzież uczą się w praktyce ogrodnictwa i sadownictwa. Słowem, są blisko natury. I tak właśnie zatytułowaliśmy program edukacji przyrodniczej – „Bliżej natury”.

Program „Bliżej natury” skierowany jest do uczniów klas 0-3 (I etap nauczania) oraz 4-6 (II etap nauczania) naszej szkoły, jest skorelowany z podstawą programową wychowania i kształcenia ogólnego MEN.  Dzięki niepowtarzalnemu ekosystemowi, odpowiednim treściom, różnorodnym formom i metodom pracy, uczniowie poszerzają wiedzę i umiejętności z zakresu edukacji przyrodniczej. Nauka staje się przygodą, a podręczniki szkolne – zaledwie dodatkiem do niej.

Obecnie program obejmuje klasy 0-5. W roku szkolnym 2019/20, kiedy to w całości wdrożymy II etap nauczania 8-letnie szkoły podstawowej,  „Bliżej natury” będą również klasy 7. i 8.

Program zbudowany został wokół pięciu bloków tematycznych:

klasa 0, 1 – „Rośliny niskie”

klasa 2 – „Krzewy owocowe i parkowe”

klasa 3 – „Drzewa owocowe i parkowe”

klasa 4 – „Powietrze”

klasa 5 – „Gleba”

Wybrane szczegółowe cele i zadania programu:

•             Zachęcanie dzieci do odkrywania świata przyrody.

•             Rozbudzanie ciekawości poznawczej wobec otaczającej rzeczywistości.

•             Poznanie różnych gatunków roślin.

•             Kształtowanie umiejętności dbania o naszą planetę.

•             Poznanie technik sadzenia roślin.

•             Rozpoznawanie i nazywanie podstawowych sprzętów i narzędzi wykorzystywanych do prac w ogrodzie.

•             Opisywanie poszczególnych etapów prac w ogrodzie (warzywnym, kwiatowym, owocowym i ziołowym).

•             Nabywanie właściwych nawyków żywieniowych.

•             Kształtowanie umiejętności dokarmiania zwierząt w czasie zimy.

•             Podejmowanie działań na rzecz ochrony przyrody i poprawy ochrony środowiska.

Niektóre metody wykorzystywane w projekcie :

•             Eksperymenty, doświadczenia

•             Warsztaty, ćwiczenia

•             Pogadanki, rozmowy

•             Zajęcia w terenie

•             Hodowla roślin w ogródkach (kwiatowym, ziołowym, owocowym i warzywnym)

•             Wycieczki tematyczne

•             Spotkania z ciekawymi ludźmi przyrody

 


 Wiosenne prace ogrodowe w ramach projektu „Bliżej natury”

Wraz z nadejściem wiosny, uczniowie kl. 0A i 1A przystąpili do prac w szkolnym ogrodzie. Dzieci zasiały warzywa, a także zasadziły bratki i stokrotki. Było warto, gdyż ogród prezentuje się wspaniale. Teraz wszyscy czekamy, aż warzywa urosną.

 

Anna Kubacka