wielodniowe

Zielona Szkoła to kilkudniowe wyjazdy klas pod opieką nauczycieli w interesujące pod względem przyrodniczym, czy kulturowym miejsca. Wyjazdy tego rodzaju mają na celu dalszą integrację grupy rówieśniczej, a także bliższe poznanie dzieci z innych klas. To doskonała okazja do nawiązania przyjaźni i sympatii. W czasie takiego wyjazdu uczniowie doskonalą umiejętności związane z samodzielnością. Uczą się odpowiedzialności i samodyscypliny. W czasie Zielonej Szkoły dzieci mają okazję brać udział w zajęciach tematycznych związanych z celem wyjazdu. Wcześniej opracowany program dostosowany jest do możliwości percepcyjnych i kondycyjnych danej grupy wiekowej. Zapewnia uczniom nie tylko wypoczynek i zabawę , ale również możliwości zdobywania i pogłębiania wiadomości dotyczących danego regionu kraju.