Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2021/22

Legenda: Z – szkoła w Piasecznie, O – szkoła w Jazgarzewszczyźnie, brak ww. litery – dotyczy obu szkół
Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2021/22 1 września, zgodnie z osobnym harmonogramem
Zebranie z rodzicami (O) – kl. 0-3 2 września, godz. 17.00
Zebranie z rodzicami (Z) – kl. 0-3 6 września, godz.17.00
Zebranie z rodzicami (Z) – kl. 4-6 7 września, godz. 17.00
Zebranie z rodzicami (Z) – kl. 7-8 8 września, godz. 17.00
Zebranie z rodzicami (O) – kl. 4-8 9 września, godz. 17.00
Zielona Szkoła kl. 1-8 Wrzesień – zgodnie z osobnym harmonogramem
Rada Szkoły kl. 0-3 (Z) 4  października, godz. 17.00
Rada Szkoły kl. 4-8 (Z)           12 października, godz. 17.00
Dzień Komisji Edukacji Narodowej – ślubowanie pierwszoklasistów 14 października (Z), godz. 8.30

15 października (O), godz. 8.30

Rada Szkoły (O) 14 października, godz. 17.00
Dzień otwarty ( Z) – kl. 4-8 2 listopada, od godz. 17.00
Dzień otwarty (O) – klasy 0-3 3 listopada, od godz. 17.00
Dzień otwarty (O) – klasy 4-8 4 listopada, od godz. 17.00
Dzień otwarty (Z) – kl. 0-3 8 listopada, od godz. 17.00
Uroczystości  z okazji Święta Niepodległości 10 listopada
Święto Niepodległości – dzień wolny od zajęć szkolnych 11 listopada
Dzień wolny od zajęć szkolnych 12 listopada
Sprawdziany śródroczne kl. 3, 6-7 6-17 grudnia
Wystawienie w e-dzienniku prognozowanych klasyfikacyjnych ocen  śródrocznych  do 20 grudnia
Wigilia szkolna (O) 20 grudnia, godz. 17.00
Wigilia szkolna kl. 0-3 (Z)       21 grudnia, godz. 17.00
Wigilia szkolna kl. 4-8 (Z) 22 grudnia, godz. 14.00
Zimowa przerwa świąteczna 23-31 grudnia
Trzech Króli – dzień wolny od zajęć szkolnych 6 stycznia
Dzień wolny od zajęć szkolnych 7 stycznia
Wystawienie w e-dzienniku klasyfikacyjnych ocen śródrocznych w kl. 1-3 (Z) do 14 stycznia
Śródroczna klasyfikacyjna rada pedagogiczna klas 0-3 (Z) 17 stycznia, godz. 16.30
Początek II półrocza w kl. 0-3 (Z)                   18 stycznia
Zebranie z rodzicami  klas 4-6 (Z) 18 stycznia, godz. 17.00
Zebranie z rodzicami kl. 7-8 (Z) 19 stycznia, godz. 17.00
Zebranie z rodzicami kl. 0-3 (O) 19 stycznia, godz. 17.00
Zebranie z rodzicami kl. 4-8 (O)         20 stycznia, godz. 17.00
Wystawienie w e-dzienniku klasyfikacyjnych ocen śródrocznych w kl. 4-8 (Z) do 21 stycznia
Zebranie z rodzicami kl. 0-3 (Z) 24 stycznia, godz. 17.00
Wystawienie w e-dzienniku klasyfikacyjnych ocen śródrocznych w kl. 1-8 (O) do 24 stycznia
Śródroczna klasyfikacyjna rada pedagogiczna klas 4-8 (Z) 25 stycznia, godz. 16.30
Początek II półrocza w kl. 4-8 (Z) 26 stycznia
Śródroczna klasyfikacyjna rada pedagogiczna kl. 0-8 ( O ) 27 stycznia, godz. 16.30
Początek II półrocza w kl. 0-8 ( O )     28 stycznia
Ferie zimowe 31 stycznia – 13 lutego
Dzień otwarty kl. 0-3 (Z)         28 lutego, od godz. 17.00
Dzień otwarty kl. 4-8 (Z) 1 marca, od godz. 17.00
Dzień otwarty kl. 0-3 (O) 2 marca, od godz. 17.00
Dzień otwarty kl. 4-8 (O)            3 marca, od godz. 17.00
Rada Szkoły kl. 0-3 (Z) 4 kwietnia, godz. 17.00
Rada Szkoły kl. 4-8 (Z)           12 kwietnia, godz. 17.00
Klasowe spotkania wielkanocne 13 kwietnia
Wiosenna przerwa świąteczna 14-19 kwietnia
Rada Szkoły kl. 0-8 (O) 21 kwietnia, godz. 17.00
Uroczystości z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja 29 kwietnia
Dzień wolny od zajęć szkolnych 2 maja
Święto Narodowe Trzeciego Maja – dzień wolny od zajęć szkolnych 3 maja
Wystawienie w e-dzienniku prognozowanych klasyfikacyjnych ocen rocznych (O) do 6 maja
Zebranie z rodzicami kl. 0-3 (Z) 9 maja, godz. 17.00
Zebranie z rodzicami kl. 4-6 (Z) 10 maja, godz. 17.00
Zebranie z rodzicami kl. 7,8 (Z) 11 maja, godz. 17.00
Zebranie z rodzicami kl. 0-3 (O) 11 maja, godz. 17.00
Zebranie z rodzicami kl. 4-8 (O) 12 maja, godz. 17.00
Wystawienie w e-dzienniku prognozowanych klasyfikacyjnych ocen rocznych (Z) do 13 maja
 Sprawdziany półroczne kl. 3, 6-7 9-20 maja
“Zielona szkoła” kl. 4-7 (Z) 23-27 maja
„Zielona szkoła” kl. 1-3 (Z) 25-27 maja
Egzamin ósmoklasisty

 

j. polski –  24 maja,

matematyka – 25 maja,

j. obcy – 26 maja,

godz.: 9.00

Wystawienie w e-dzienniku klasyfikacyjnych ocen rocznych w kl. 1-8 (O) do 31 maja
Roczna klasyfikacyjna rada pedagogiczna kl. 0-8 (O) 2 czerwca, godz. 16.30
Wystawienie w e-dzienniku klasyfikacyjnych ocen rocznych w kl. 1-3 (Z)     do 6 czerwca
Roczna klasyfikacyjna rada pedagogiczna kl. 0-3 (Z) 6 czerwca, godz. 16.30
“Zielona szkoła” kl. 4-8 (O) 6-10 czerwca
„Zielona szkoła” kl. 8  (Z) 6-10 czerwca
“Zielona szkoła” kl. 1-3 (O)    8-10 czerwca
Wystawienie w e-dzienniku klasyfikacyjnych ocen rocznych w kl. 4-8 (Z) do 10 czerwca
Roczna klasyfikacyjna rada pedagogiczna kl. 4-8 (Z) 14 czerwca, godz. 16.30
Boże Ciało – dzień wolny od zajęć szkolnych 16 czerwca
Dzień wolny od zajęć szkolnych 17 czerwca
Bal ósmoklasisty 21 czerwca
Uroczystość zakończenia zajęć szkolnych 23 czerwca:

kl. 8 (Z) – 13.00

kl. 8 (O) – 15.00

24 czerwca:

kl. 0-3 (Z) – godz. 8.15

kl. 4-7 (Z) – godz. 10.00

kl. 0-3 (O) – godz. 15.00

kl. 4-7 (O) – godz. 16.00

 

Ferie letnie 24 czerwca – 31 sierpnia

 

W następujących dniach wolnych od zajęć szkolnych zostanie zorganizowana opieka dla uczniów, których rodzice zgłoszą swoje dzieci w podanym przez szkołę terminie: 23, 27-30 grudnia; 7 stycznia; 14, 19 kwietnia; 2 maja; 17 czerwca.