Samorząd Uczniowski

Regulamin MSU


Rozpoczął się nowy rok szkolny, a wraz z nim odbyły się w pełni demokratyczne wybory. Nowy samorząd czeka teraz wiele ciekawych przygód. Przedstawicielami samorządu zostali:
Klasa I Joanna Kołakowska i Julian Zawadzki,
Klasa II Natalia Wacięga i Jan Zawadzki,
Klasa III Stanisław Konarski i Mateusz Macios.


IMG_1293

Dzisiaj odbyło się pierwsze, organizacyjne spotkanie Rady Samorządu Uczniowskiego. Przygotowaliśmy dla Uczniów Naszej Szkoły moc atrakcji w tym roku szkolnym :). Będziemy działać prężnie i dbać o dobrą atmosferę w naszej Szkole.


Samorząd Uczniowski jest jedną z organizacji, która wpływa na życie szkoły oraz jej wizerunek.
Rozwijanie samorządności wśród uczniów klas O-III powinno zajmować istotne miejsce w pracy każdej szkoły. Poprzez jej tworzenie rozwijamy postawę, wiedzę i umiejętności pozwalające kierować ludźmi w sposób demokratyczny.
Uczymy odpowiedzialności za rozwój wspólnoty, aktywności, pozwalającej świadomie kształtować otoczenie, a także umiejętności współpracy i szukania porozumienia w zespole, szacunku dla odmienności przekonań, otwartości, pozyskiwania sojuszników do wszelkiego rodzaju działań.
Uświadamiamy dzieciom, iż nie jesteśmy sami, funkcjonujemy w społeczności klasy, szkoły, miasta, państwa.

Samorząd Uczniowski realizuje także zadania zawarte w planie wychowawczym i profilaktycznym szkoły. Szczególnie zwraca uwagę na:

– Znajomość przez dzieci swoich praw i obowiązków
– Kształtowanie odpowiedzialności za podejmowane zadania
– Dbałość o mienie szkolne i bezpieczeństwo w szkole
– Przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania w salach lekcyjnych, na korytarzach, na terenie szkoły i poza nią
– Tworzenie warunków do rozwoju samodzielności i samorządności uczniów po przez wyrabianie poczucia odpowiedzialności za podjęte samodzielnie zadania
– Tworzenie warunków indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych
– Tworzenie silnej więzi między wszystkimi uczniami
– Podtrzymywanie tradycji

 


Wrzesień to miesiąc wyborów do Dużego Samorządu Uczniowskiego. Miło nam poinformować, że w skład Samorządu wchodzą :

Jagoda Dombrowska kl.5
Marcel Laczycki kl.5
Julka Świętonowska kl.5
Tymoteusz Kasparek kl.4
Ola i Patrycja Walendzik kl.4

Nasz Samorząd zabrał się z zapałem do pracy. Zaczynamy zbiórkę rzecz Fundacji “Psiaki Bedomniaki”. Uczniowie są pełni zapału i ciekawych pomysłów. To dopiero początek ich pracy na rzecz innych!

IMG_1565

Opiekunowie Samorządu: Inga Łoś-Elżanowska i Monika Smorągiewicz